لیست قیمت ساندویچ پانل

با توجه به شرایط کنونی و عدم وجود ثبات در بازار و ارز، و به دلیل وارداتی بودن فوم‌های مصرفی در ساندویچ پانل، شرکت پانل تونیکس لیستی از قیمت ساندویچ پانل در ضخامت پایین را برای شما ارائه کرده است. ضمن اینکه قیمت ساندویچ پانل به فاکتورهای دیگری از جمله متراژ درخواستی خریدار، نوع و ضخامت ساندویچ پانل مورد نیاز نیز بستگی دارد. اگر قصد خرید ساندویچ پانل دارید، جهت دریافت قیمت روز ساندویچ پانل در ضخامت‌های بالا جهت استفاده در سردخانه و سایر مصارف با مشاوران فروش شرکت در تماس باشید. پس از اعلام متراژ مورد نیازتان، نوع کاربری و ساندویچ پانل مورد نیاز، برای شما پیش فاکتور صادر می‌شود و در صورت تایید سفارش شما وارد خط تولید می‌شود.

قیمت ساندویچ پانل سقفی

نوع ورقنوع فومضخامت ورقضخامت ساندویچ پانل سقفی به سانتیمتر
34568101215
گالوانیزهدانسیته 3040400,000422,000تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
50401,000406,000تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
دانسیته 3540424,000459,000تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
50408,000403,000تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
دانسیته 4040391,000426,000تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
50415,000450,000تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
آلوزینکدانسیته 3050411,000436,000تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
دانسیته 3550418,000443,000تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
دانسیته 4050415,000450,000تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید

قیمت ساندویچ پانل دیواری

نوع ورقنوع فومضخامت ورقضخامت ساندویچ پانل دیواری به سانتیمتر
34568101215
گالوانیزهدانسیته 3040392,000تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
50406,000تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
دانسیته 3540409,000تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
50413,000تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
دانسیته 4040406,000تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
50420,000تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
آلوزینکدانسیته 3050426,000تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
دانسیته 3550423,000تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
دانسیته 4050430,000تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
قیمت ساندویچ پانل به چه عواملی بستگی دارد؟

قیمت ساندویچ پانل به نوع ورق، نوع فوم، ضخامت متریال به کار برده شده بستگی دارد. برای مثال قیمت ساندویچ پانل 4 سانتی با قیمت ساندویچ پانل 5 سانتی متفاوت است.

هر متر مربع ساندویچ پانل چه قیمتی دارد؟

ساندویچ پانل به صورت هر متر مربع به فروش می رسد. جهت خرید ساندویچ پانل و استعلام قیمت هر متر مربع پانل، می‌توانید با کارشناسان پانل تونیکس تماس بگیرید.

مشاوره خرید

021-26421776