لیست قیمت ساندویچ پانل

با توجه به شرایط کنونی و عدم وجود ثبات در بازار و ارز به دلیل وارداتی بودن فوم های مصرفی در ساندویچ پانل شرکت تونیکس ارائه قیمت ساندویچ پانل در ضخامت پایین امکانپذیر می باشد، جهت دریافت قیمت روز ساندویچ پانل در ضخامت های بالا جهت استفاده در سردخانه و سایر مصارف با مشاوران فروش شرکت در تماس باشید.

قیمت ساندویچ پانل سقفی

نوع ورق نوع فوم ضخامت ورق ضخامت ساندویچ پانل سقفی به سانتیمتر
3 4 5 6 8 10 12 15
گالوانیزه دانسیته 30 40 400,000 422,000 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
50 401,000 406,000 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
دانسیته 35 40 424,000 459,000 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
50 408,000 403,000 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
دانسیته 40 40 391,000 426,000 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
50 415,000 450,000 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
آلوزینک دانسیته 30 50 411,000 436,000 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
دانسیته 35 50 418,000 443,000 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
دانسیته 40 50 415,000 450,000 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید

قیمت ساندویچ پانل دیواری

نوع ورق نوع فوم ضخامت ورق ضخامت ساندویچ پانل دیواری به سانتیمتر
3 4 5 6 8 10 12 15
گالوانیزه دانسیته 30 40 392,000 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
50 406,000 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
دانسیته 35 40 409,000 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
50 413,000 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
دانسیته 40 40 406,000 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
50 420,000 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
آلوزینک دانسیته 30 50 426,000 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
دانسیته 35 50 423,000 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
دانسیته 40 50 430,000 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
قیمت ساندویچ پانل به چه عواملی بستگی دارد؟

قیمت ساندوسچ پانل به نوع ورق، نوع فوم، ضخامت آن، و نوع آن بستگی و هر کدام بر قیمت ساندویچ پانل تاثیر دارند.

هر متر مربع ساندویچ پانل چه قیمتی دارد؟

ساندویچ پانل به صورت هر متر مربع به فروش می رسد و برای استعلام قیمت هر متر مربع باید با کارشناسان ما تماس بگیرید چرا بازار هر لحظه نوسان دارد و قیمت ها درحال تغییر است.

مشاوره خرید

021-26421776